Psychologische hulp voor jou en je kind

DE WACHTTIJD IS OP DIT MOMENT 2 TOT 3 MAANDEN

Ons Ouder-Baby-Centrum is een kleinschalig psychologisch en psychotherapeutisch centrum, centraal gelegen in Tilburg. 
Bij ons kunnen ouder(s) en hun (nog niet geboren) kind/kinderen tot 48 maanden terecht. We richten ons op het optimaliseren van de gehechtheidsrelatie tussen ouder(s) en kind. We helpen ouders om sensitief naar het kind te kunnen zijn en tegelijk ook hun eigen grenzen te kunnen voelen en deze respectvol aan te kunnen geven aan hun kind. Dit gebeurt op een manier die zowel bij de ouder, maar ook bij het kind past. We houden daarbij ook rekening met de aard en de ontwikkeling van het kind. 

Het hebben van hechte relaties helpt mensen bij het reguleren van emoties en gedragingen en zorgt voor stabiliteit en voor het ervaren van een positief ouderschap. Uit wetenschappeljk onderzoek blijkt dat we hiermee de kans op psychologische problemen op schooltijdleeftijd kunnen voorkómen.
De gehechtheidsrelatie tussen de ouders en het kind groeit in het contact met elkaar en draagt bij aan het sociaal en emotioneel welbevinden van beiden. Een veilige gehechtheid is medebepalend voor het kunnen hanteren van opvoedingsvragen en is de basis voor het ontwikkelen van een stabiele persoonlijkheid. Vlak na de geboorte kan het ontwikkelen van een goede gehechtheidsrelatie belemmerd worden door regulatieproblemen. Door gebrek aan slaap, schuldgevoelens, depressie- of angstklachten of schaamte kan de ouder onrustig worden en wordt het voor hem of haar moeilijker om de baby te helpen rustig te worden, te gaan slapen of te eten. Dan kan het gezin in een negatieve spiraak komen. Hoe eerder hiervoor hulp gezocht wordt bij familie, vrienden, bekenden, consultatiebureau of andere hulpverleners hoe sneller deze spiraal doorbroken kan worden.

samen kijken naar iets   stoere baby       therapeut + moeder en baby

Om de ouder-kind relatie te verbeteren gebruiken we psychologisch onderzoek, observatie tussen ouder(s) en baby/kind met behulp van video en kortdurende of langer durende psychotherapie. We werken in ons Centrum volgens de Infant Mental Health visie, zie www.daimh.nl.

Hiernaast wil het Ouder-Baby-Centrum ook een kenniscentrum zijn om de kennis over gehechtheidsontwikkeling op jonge leeftijd te onderzoeken en te verspreiden. We doen in ons Centrum dan ook mee aan wetenschappelijk onderzoek.

In geval van crisis kunt u in de weekenden contact opnemen met de huisartsenpost in Tilburg 0900-3322222, die kunnen verwijzen naar de crisisdienst van de GGZ. Door de week kunt u naar de praktijk bellen of mailen.